Trang chủ » Blog » Wordpress » WordPress phát hành plugin Speculative Loading tăng tốc website

WordPress phát hành plugin Speculative Loading tăng tốc website

bởi

Ảnh đại diện Hoa Sen Digital
tại

Plugin Speculative Loading được chính WordPress phát triển, đây là plugin bổ sung hỗ trợ cho API Speculation Rules (API về quy tắc suy đoán), bằng cách dự đoán URL nào người dùng có thể điều hướng đến dựa trên nơi họ đang di chuột. Điều này giúp tăng hiệu suất website như tăng tốc độ load, giúp website load nhanh hơn.

Xem thêm về: API Speculation Rules

Speculative Loading API giải quyết được một vấn đề mà các giải pháp trước đó không thể thực hiện được vì trước đây chúng chỉ tìm nạp trước các tài nguyên như JavaScript và CSS chứ không thực sự hiển thị trước toàn bộ website.

Bạn có thể tải về tại WordPress.org: https://wordpress.org/plugins/speculation-rules/ hoặc tải về tại thư viện plugin trong quản lý Dashboard website WordPress.

Plugin Speculative Loading

Sau khi cài đặt plugin, theo mặc định thì plugin được định cấu hình để hiển thị trước giao diện khi người dùng WordPress di chuột qua liên kết có liên quan. Điều này có thể được tùy chỉnh thông qua phần “Speculative Loading” trong Settings > Reading.

Một số URL quan trọng của WordPress như /wp-login.php và /wp-admin/* bị loại trừ khỏi quá trình tìm nạp trước và hiển thị trước.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để loại trừ một số đường dẫn URL nhất định đủ điều kiện để tìm nạp trước và hiển thị trước. Ví dụ:

<?php
add_filter(
  'plsr_speculation_rules_href_exclude_paths',
  function ( array $exclude_paths ): array {
    $exclude_paths[] = '/cart/*';
    return $exclude_paths;
  }
);

Ngoài ra, bạn có thể thêm lớp CSS ‘no-prerender‘ vào bất kỳ liên kết (thẻ <a>…</a>) nào không muốn hiển thị trước.

API Speculation Rules là một API mới, plugin hiện yêu cầu người dùng sử dụng Chrome 121+.

Các trình duyệt không hỗ trợ sẽ bỏ qua plugin Speculative Loading và sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

5/5 – (2 bình chọn)