Trang chủ » Blog » SEO » SEO hình ảnh: Thêm ảnh bằng thẻ HTML hay CSS là tốt nhất?

SEO hình ảnh: Thêm ảnh bằng thẻ HTML hay CSS là tốt nhất?

bởi

Ảnh đại diện My Pham
tại

Một cập nhật nhỏ nhưng quan trọng của Google liên quan đến SEO hình ảnh khi Google khuyến khích: Sử dụng các phần tử HTML để nhúng hình ảnh.

Google đã thực hiện một bản cập nhật nhỏ cho tài liệu về các phương pháp hay nhất về SEO hình ảnh, cụ thể là phần “Sử dụng các thành phần hình ảnh HTML để nhúng hình ảnh“.

Bản cập nhật có vẻ tương đối nhỏ nhưng có sự rõ ràng hơn về câu chữ hướng dẫn việc áp dụng thẻ HTML để thêm hình ảnh vào website, điều này mang lại thông tin tích cực cho những nhà làm SEO.

Sử dụng các thành phần hình ảnh HTML để nhúng hình ảnh
Tài liệu của Google về Sử dụng các thành phần hình ảnh HTML để nhúng hình ảnh

Trích nội dung trong tài liệu: Các phương pháp hay nhất về SEO cho hình ảnh trên Google:

“Các yêu cầu về kỹ thuật để đưa nội dung của bạn vào kết quả tìm kiếm của Google cũng được áp dụng cho hình ảnh. Do hình ảnh có định dạng khác biệt đáng kể so với HTML, nên bạn phải đáp ứng thêm các yêu cầu để được lập chỉ mục hình ảnh; ví dụ: việc tìm hình ảnh trên trang web của bạn sẽ khác, việc trình bày hình ảnh cũng ảnh hưởng đến việc hình ảnh có được lập chỉ mục hay không và liệu có từ khoá phù hợp hay không.

Sử dụng các phần tử hình ảnh HTML để nhúng hình ảnh

Việc sử dụng các phần tử hình ảnh HTML chuẩn giúp trình thu thập dữ liệu tìm và xử lý hình ảnh. Google phân tích cú pháp các phần tử HTML (ngay cả khi các phần tử này nằm trong các phần tử khác như ) trên các trang của bạn để lập chỉ mục hình ảnh, nhưng không lập chỉ mục hình ảnh CSS.

Hay:

<img src="puppy.jpg" alt="Chú chó retriever lông vàng" />

Kém:

<div style="background-image:url(puppy.jpg)">Chú chó retriever lông vàng</div>

Hết trích.

Google lập chỉ mục ảnh nhúng bằng thẻ HTML, không lập chỉ mục ảnh nhúng bằng CSS

Với tuyên bố trong tài liệu, Google đã khẳng định rõ ràng hơn thông tin về việc: Google lập chỉ mục ảnh nhúng bằng thẻ HTML, không lập chỉ mục ảnh nhúng bằng CSS.

Rõ ràng, để SEO hình ảnh hiệu quả, bạn không thể nào thêm/nhúng hình ảnh bằng CSS. Đây là thông tin quan trọng để các nhà làm SEO có những điều chỉnh thích hợp cho chiến lược SEO hình ảnh trên website của mình.

Thông thường, hình ảnh nhúng bằng CSS áp dụng với các thành phần trên website trong giai đoạn code web. Tuy nhiên, với các hình ảnh quan trọng cần sử dụng để SEO, các nhà làm SEO có thể sẽ phải lưu ý điều này.

Với các hình ảnh trong nội dung bài viết, SEO hình ảnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chức năng thêm hình ảnh thường mặc định bằng cách nhúng thẻ HTML hình ảnh (thẻ <img src…).

4.5/5 – (11 bình chọn)